Výzva č. 025: Projekty organizačních složek státu zaměřené na podporu efektivní veřejné správy

Plné znění výzvy naleznete ZDE

 

Stručný popis výzvy

Specifickým cílem výzvy č. 025 “Projekty organizačních složek státu zaměřené na podporu efektivní veřejné správy” je optimalizovat procesy a postupy ve veřejné správě zejména prostřednictvím posílení strategického řízení organizací, zvýšení kvality jejich fungování a snížení administrativní zátěže a profesionalizovat veřejnou správu zejména prostřednictvím zvyšování znalostí a dovedností jejích pracovníků, rozvoje politik a strategií v oblasti lidských zdrojů a služebního zákona.

 

Základní identifikace

Obor podnikání: Veřejná správa

Velikosti podniků: OSS, včetně justice a státní PO

Dotace na: Optimalizace procesů a postupů ve VS

Výše dotace: 1 – 50 mil. Kč

Stav výzvy: Výzva otevřena

Termín pro žádosti: od 16. 09. 2016 do 31. 12. 2019

 

Informace z výzvy

Jaké aktivity budou podporovány?

 • Využívání prvků procesního řízení a zavedení standardů vybraných agend
 • Snižování byrokratické zátěže
 • Rozšíření metod kvality ve veřejné správě
 • Zavedení systému hodnocení veřejné správy
 • Harmonizace administrativního členění státu
 • Revize a úprava funkce územně členěných měst
 • Optimalizace systému veřejnoprávních smluv
 • Úprava a optimalizace systému financování přeneseného výkonu státní správy
 • Snížení rizika platební neschopnosti územní samosprávy
 • Dobudování funkčního rámce eGovernmentu
 • Implementace služebního zákona
 • Řízení a rozvoj lidských zdrojů ve správních úřadech

Pro koho je program určen?

 • Oss včetně justice
 • Státní PO
 • Obce
 • Kraje
 • Dobrovolné svazky obcí
 • Asociace a sdružení obcí a krajů
 • Veřejné výzkumné instituce, VŠ

Výše dotace

Konkrétní výše dotace na jeden projekt se bude pohybovat mezi 1 a 50 miliony korun.