Programové období 2021 – 2027

Ministerstvo financí schválilo Pravidla spolufinancování Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu plus, Fondu soudržnosti, Fondu pro spravedlivou transformaci, Evropského námořního, rybářského a akvakulturního fondu, Azylového, migračního a integračního fondu, Fondu pro vnitřní bezpečnost a Nástroje pro finanční podporu správy hranic a víz na programové období 2021-2027.

Cílem materiálu je stanovit maximální podíly státního rozpočtu, resp. státních fondů a zároveň minimální finanční spoluúčast příjemců na spolufinancování EU fondů v programovém období 2021-2027. Materiál definuje podmínky národního spolufinancování v případě grantové podpory, na podporu poskytovanou formou finančních nástrojů se nevztahuje.

Materiál je ke stažení zde:

Pravidla_spolufinancovani_2021_2027

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Dne 28. dubna 2021 se uskutečnil první z řady workshopů k programům nadnárodní a meziregionální spolupráce 2021-2027.

Kolegové z MMR, kteří se věnují nadnárodní a meziregionální evropské územní spolupráci,  se domluvili na uspořádání série workshopů, kdy vám možnosti zapojení se do programů přiblíží mnohem dříve, abyste získali čas na přípravu projektů či vyhledávání partnerů. Níže je možné si prohlédnout prezentace (datum zpracování prezentací bylo dne 28.4.2021), které byly tento den prostřednictvím online workshopu prezentovány.

2021_04_27_Infoday_1-Central-Europe

IP-CE-2021-2027-v3.1

Survey report_final

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Ministerstvo financí předložilo vládě k projednání Pravidla spolufinancování Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu+, Fondu soudržnosti, Fondu pro spravedlivou transformaci, Evropského námořního, rybářského a akvakulturního fondu, Azylového, migračního a integračního fondu, Fondu pro vnitřní bezpečnost a Nástroje pro finanční podporu správy hranic a víz na programové období 2021-2027. Cílem materiálu je stanovit maximální podíly státního rozpočtu, respektive státních fondů a zároveň minimální finanční spoluúčast příjemců na spolufinancování EU fondů v programovém období 2021-2027.

Pravidla_spolufinancovani_2021_2027

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Diskuze o programovém období po roce 2020 jsou v plném proudu a Česká republika v nich na národní i mezinárodní úrovni hraje aktivní roli. Pro členské státy je nutností se vyrovnat s řadou nových výzev, které jednotlivé státy a i EU jako celek čekají. Pozice ČR je v současné době definována v řadě strategických dokumentů vznikajících ve spolupráci s odbornou veřejností.

Více informací na https://www.dotaceeu.cz/cs/evropske-fondy-v-cr/kohezni-politika-po-roce-2020