Odkazy

Odkaz na předchozí stránky Projektového řízení vytvořeného v rámci projektu CZ.1.04/4.1.00/C7.00002 „Vytvoření a implementace jednotné resortní metodiky projektového řízení ministerstva kultury“, který byl financován z Evropského sociálního fondu a ze státního rozpočtu České republiky v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Projekt byl ukončen dne 31. prosince 2015.

Projektové řízení