Metodika/PMK

Příkazem ministra kultury (dále jen PMK) č. 33/2015  byl zaveden jednotný systém projektového řízení Ministerstva kultury ČR za účelem podpory realizátorů projektů při plánování, řízení, realizaci a udržitelnosti výstupů projektů.

Tento PMK byl doplněn Příkazem ministra kultury č. 23/2017, který upřesňuje, že zavedený jednotný systém projektového řízení se řídí dokumentem ‚Metodika projektového řízení MK‘

Úplné aktuální znění materiálu Metodika projektového řízení MK, včetně jejích příloh je možné stáhnout z následujících odkazů:

2022 – Metodika projektového řízení MK

Přílohy k materiálu Metodika projektového řízení MK

 

Aktuální znění materiálu Metodika pro řízení ICT projektů v resortu MK

2022 – Metodika ICT projektů

 

Příkazy ministra kultury je možné stáhnout z následujících odkazů:

PMK č. 33/2015

PMK č. 23/2017

PMK č. 07/2020

PMK č. 10/2021

 

Opatření ředitelky Odboru strukturálních fondů č. 1/2022 k procesu administraci změnových listů

OŘ OSF 1/2022

Opatření ředitele odboru projektového řízení a informačních technologií č. 1/2019, kterým se ustanovuje postup při odstoupení ESIF projektu od realizace

OŘ OPŘIT č. 1/2019

Příloha č. 1 – Odstoupení příjemce od realizace projektu Evropských strukturálních a investičních fondů po vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace

Příloha č. 2 – Rozhodnutí o odnětí dotace – vzor

 

Příkaz ředitele Odboru projektového řízení a informačních technologií MK ČR, kterým se ustanovují dílčí pracovní týmy v rámci pracovního týmu Projektové kanceláře:

PŘ OPŘIT č. 1/2019

 

Opatření ředitele Odboru projektového řízení a informačních technologií MK ČR k administraci změnových listů:

OŘ OPŘIT č. 1/2018