KKP

 


Na základě opatření 4.1.1. A v plánu implementace Státní kulturní politiky na léta 2015–2020 s výhledem do roku 2025 byla v květnu 2018 zahájena práce na Strategii podpory kulturních a kreativních průmyslů.

Tvorba Strategie rozvoje a podpory KKP je součástí projektu „Zpracování systému podpory kulturních a kreativních průmyslů Ministerstvem kultury“, který je financován z operačního programu Zaměstnanost, prioritní osy 4, Efektivní veřejná správa. Cílem celého projektu je vytvoření systémové podpory jak tradičních KKP, tak rozvoje nově utvářených oblastí v rámci oboru.

Celý projekt sestává z pěti navzájem provázaných klíčových aktivit popsaných podrobně v projektovém záměru.

Projektový záměr ke stažení zde.

Souhrnné výstupy:

Souhrnná analytická část

Přílohy

Pracovní verze Strategie KKP

Analýza strategické dokumentace

.

Jednotlivé výstupy:

Aktualizace Mapování KKP

Analýza zacílení finančních prostředků

Zpráva z cesty Německo

Zpráva z cesty Slovensko

Zpráva z cesty Rakousko

Zpráva z cesty Nizozemsko