Evaluace PK

Zde jsou k dispozici průběžné evaluační zprávy projektu „Rozvoj a provoz projektové kanceláře Ministerstva kultury České republiky“ CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_025/0002255, realizovaného v letech 2016 – 2022 za podpory z Operačního programu Zaměstnanost.

Evaluační zprávy plní tyto základní cíle:

  • mapují rámcový kontext projektu, zachycují intervenční logiku v podobě teorie změny,
  • mapují dopad a posun v oblasti projektového řízení v resortu,
  • navrhly strukturu a zaměření evaluace v dalších letech realizace projektu,
  • navrhují harmonogram a evaluační design pro následující Průběžné evaluační zprávy.

Evaluace projektu jsou interního charakteru, evaluátorka je členem týmu Projektové kanceláře.

Dokument    Souhrnná evaluační zpráva je ke stažení ZDE.

Dokument 5. průběžná evaluační zpráva je ke stažení ZDE.

Dokument 4. průběžná evaluační zpráva je ke stažení ZDE.

Dokument 3. průběžná evaluační zpráva je ke stažení ZDE.

Dokument 2. průběžná evaluační zpráva je ke stažení ZDE.

Dokument 1. průběžná evaluační zpráva je ke stažení ZDE.

 

Základní informace o evaluacích jsou ke stažení ZDE.