Dokumenty ke stažení

2021.04.22  Aktualizované formuláře ke sběru dat pro sestavení návrhu státního rozpočtu 2022 a střednědobého výhledu

VZOR_06_SSP_2021-04-21

2021.04.13 Komplexní průvodce projekty resortu Ministerstva kultury „Přehled schválených a připravovaných projektů resortu Ministerstva kultury podporovaných z Evropských strukturálních a investičních fondů“ – březen 2021

Průvodce projekty MK

Aktualizované formuláře ke sběru dat pro rok 2021

VZOR_05_SSP_2021-01-18

 

2020.4.2 Aktualizované formuláře ke sběru dat pro rok 2020

Vzor 4 – verze 2020-03-26

 

2020.2.2 Nové formuláře ke sběru dat pro rok 2020

Vzor 4

Vzor – NDO

 

2019.11.18.-19. Prezentace k semináři Projektový management v praxi II. (Přestavlky)

Projektový management v praxi II

IROP II

Kunětická hora Dušana Jurkoviče – básníka dřeva

Pernštejn – Vrchnostenská zahrada

Compliance of IT systems with GDPR – PwC

EHP Norské fondy – Památky 2

EHP Norské fondy – Současné umění

Evaluace PK MK ČR

 

2019.10.1 Formulář ke sběru dat pro dofinancování projektů nad rámec schválených rozpočtů

Vzor 3

Postup pro vyplnění tabulky sběru dat

 

2019.06.28 Komplexní průvodce projekty resortu Ministerstva kultury “Přehled schválených a připravovaných projektů resortu Ministerstva kultury podporovaných z Evropských strukturálních a investičních fondů” – červen 2019

Průvodce projekty MK ČR

 

2019.03.27-28 Prezentace k semináři “Výměna zkušeností příjemců ESIF v resortu kultury – diskusní panel k aktuálnímu stavu realizovaných projektů”

SLATIŇANY – ŠLECHTICKÁ ŠKOLA V PŘÍRODĚ – Pohled kastelána

Projekt Zlepšení podmínek uložení a prezentace podsbírek Husitského muzea v Táboře

Národní eKnihovna

NPÚ ÚPS v Českých Budějovicích – Představení vybraných projektů – kláštery KLADRUBY a PLASY

Zkvalitnění služeb a ochrana fondu kulturního dědictví v MZK

Rozvoj depozitárního areálu Čelákovice a IROP

Restaurování kolejových vozidel ze sbírky Železničního muzea NTM

Národní ústav lidové kultury Strážnice – Hudební nástroje v lidové kultuře

Moravská galerie – Revitalizace UMPRUM – dovybudování návštěvnického zázemí a vytvoření nové stálé expozice designu

 

2019.1.17 Aktuální formuláře ke sběru dat k projektům spolufinancovaným z ESIF

Vzor 1 – je určen pro všechny projekty vyjma IROP 4.1

Vzor 2 – je určen pro projekty IROP 4.1

 

2019.1.16 Aktuální znění materiálu Metodika pro řízení ICT projektů v resortu MK

Metodika ICT projektů

 

2018.12.27 Komplexní průvodce projekty resortu Ministerstva kultury “Přehled schválených a připravovaných projektů resortu Ministerstva kultury podporovaných z Evropských strukturálních a investičních fondů” – prosinec 2018

Průvodce projekty MK ČR

 

2018.11.12-14 Prezentace k semináři Projektový management v praxi (Přestavlky)

Strategie podpory kulturních a kreativních průmyslů

Program „Kultura“ Fondy EHP/Norska 2014-2021 (FM 3)

Informace k ICT projektům Ministerstva kultury

Metodika ICT projektů

Metodika projektového managementu

Veřejnosprávní kontroly a Metodické a kontrolní návštěvy

Sběr dat jako efektivní nástroj systém sledování potřeb a plánování financí

Vzorová tabulka pro sběr dat

Evaluace

Zadávání veřejných zakázek – zkrácená verze

Zadávání veřejných zakázek – plná verze

 

2018.5.17 Prezentace k semináři Metodika projektového řízení v praxi a evaluace

Metodika projektového řízení v praxi a evaluace

Sběr dat pro sledování potřeb a plánování financí projektů ESIF

Evaluace projektu

Zadávání veřejných zakázek podle nového zákona o zadávání VZ

 

2018.5.17 Komplexní průvodce projekty resortu Ministerstva kultury “Přehled schválených a připravovaných projektů resortu Ministerstva kultury podporovaných z Evropských strukturálních a investičních fondů” – květen 2018

Průvodce projekty MK ČR

 

2018.4.24 Prezentace k semináři Setkání CIO státní správy

Informace k projektům Ministerstva kultury

Metodika projektového řízení/řízení ICT projektů MK

Problematika elektronických pečetí

 

2018.2.28 Komplexní průvodce projekty resortu Ministerstva kultury “Přehled schválených a připravovaných projektů resortu Ministerstva kultury podporovaných z Evropských strukturálních a investičních fondů”

Průvodce projekty MK ČR

 

2017.10.9-10 Podzimní trilogie Metodika projektového řízení a řízení finančních vztahů související s projekty ESIF – díl III.

Metodika a finanční vztahy

Představení NKÚ

Kontrola projektů spolufinancovaných z ESIF v období 2007–2013 – Nejčastější chyby

Zjištění z kontrol hospodaření s majetkem státu

 

2017.10.2-3 Podzimní trilogie Metodika projektového řízení a řízení finančních vztahů související s projekty ESIF – díl II.

Metodika a finanční vztahy

Představení NKÚ

Kontrola projektů spolufinancovaných z ESIF v období 2007–2013 – Nejčastější chyby

Zjištění z kontrol hospodaření s majetkem státu

 

2017.9.25-26 Podzimní trilogie Metodika projektového řízení a řízení finančních vztahů související s projekty ESIF – díl I.

Metodika a finanční vztahy

 

2017.7.7 Metodika projektového řízení MK ČR

Metodika PŘ MK ČR

Přílohy k metodice

 

2017.6.29 Metodika a evaluace v projektovém řízení

Prezentace Metodika a evaluace.pdf

Prezentace Czechiana II..pdf

Prezentace Adaptace GDPR.pdf

Prezentace EHP Norsko 2014-2021.pdf

 

2017.4.19 Prezentace k semináři Setkání CIO státní správy

Prezentace PK MK.pdf

Prezentace Czechiana.pdf

Prezentace MF eFakturace.pdf

Prezentace MasterCard.pdf

 

2016.12.13 Brožura Projektové kanceláře MK „Dotační příležitosti pro kraje“

Brožura ke stažení.pdf

 

2016.12.07 Prezentace k semináři Seznámení s Projektovou kanceláří  a možnostmi čerpání z ESIF

Prezentace Seznámení s PK.pdf

Prezentace IROP SC 3.1.pdf

Prezentace IROP SC 3.2.pdf

Prezentace OP Zaměstnanost.pdf

 

2016.10.12 Metodika projektového řízení:

priloha02_metodika_projektoveho_rizeni-2016-3-16_mn_web

 

2016.04.13 Prezentace k semináři Metodika projektového řízení:

prezentace_seminar_metodika_2016-4-13