Avízo k připravované 4. výzvě programu INTERREG EUROPE

Na sedmém zasedání Monitorovacího výboru programu INTERREG EUROPE, který proběhl ve dnech 12. a 13. prosince 2017 v Tallinu, byly projednány podmínky pro čtvrtou výzvu. Tato výzva proběhne v prvním pololetí roku 2018, otevřena by měla být v květnu a ukončena do poloviny června 2018.
Předpokládá se, že bude možno podávat žádosti ve všech tematických oblastech jako dosud a k dispozici bude zbývající ERDF.

Konečné rozhodnutí a podmínky budou domluveny Monitorovacím výborem v březnu 2018 v Sofii (Bulharsko) a krátce poté bude na stránkách programu zveřejněn balíček pro žadatele.

Více informací naleznete na stránkách programu ZDE.