Aktualizovaná Metodika projektového řízení MK

Představujeme aktualizované vydání Metodiky projektového řízení MK, jenž je ukotvena v Příkazu ministra č. 23/2017 a je závazná pro všechny projekty MK a příspěvkových organizací MK spolufinancované z Evropských strukturálních a investičních fondů, její dodržování je dáno vydáním Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Jedná se o verzi 4, která bude v platnosti od 18. 1. 2021. V Metodice projektového řízení MK byl nastíněn administrativní proces k Závěrečnému vyhodnocení akce. Informace jsou naformulovány velmi obecně z důvodu, že se proces stále aktualizuje a vyvíjí na základě komunikace s příspěvkovými organizacemi a konkrétní funkcionality obsahuje tabulka Sběru dat, která je průběžně aktualizována.  Součástí Metodiky projektové řízení MK jsou i tabulky Sběru dat aktualizované o první list ROZCESTNÍK a ZVA (Závěrečné vyhodnocení akce).

Aktualizovaná verze Metodiky projektového řízení MK je k dispozici ke stažení v sekci „Metodika/PMK“ (https://projektovakancelar.mkcr.cz/metodikapmk/)

Tabulky Sběru dat jsou ke stažení v sekci Dokumenty (https://projektovakancelar.mkcr.cz/dokumenty/)