Seminář k veřejným zakázkám 30.11.2021

Prezentace:

Připravované legislativní změny v oblasti veřejných zakázek – Malenková

Základní principy a pojmy při zadávání veřejných zakázek Hanuš

Nejčastější pochybení ve veřejných zakázkách z pohledu IROP – Holub, Hrubá

Evropské prostředky na podporu ČR v letech 2021-2027 – Bakičová

odkaz na video:

https://drive.google.com/file/d/10FKLbdQ2fg6vMdVlQa2Z2AUGYJyjIxTh/view?usp=sharing

Schválení Pravidel spolufinancování na programové období 2021-2027.

Informace ke schválení Pravidel spolufinancování Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu plus, Fondu soudržnosti, Fondu pro spravedlivou transformaci, Evropského námořního, rybářského a akvakulturního fondu, Azylového, migračního a integračního fondu, Fondu pro vnitřní bezpečnost a Nástroje pro finanční podporu správy hranic a víz na programové období 2021-2027.

Ministerstvo financí schválilo Pravidla spolufinancování Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu plus, Fondu soudržnosti, Fondu pro spravedlivou transformaci, Evropského námořního, rybářského a akvakulturního fondu, Azylového, migračního a integračního fondu, Fondu pro vnitřní bezpečnost a Nástroje pro finanční podporu správy hranic a víz na programové období 2021-2027.

Materiál je ke stažení v sekci Programové období 2021-2027.

Dne 28. dubna 2021 se uskutečnil první z řady workshopů k programům nadnárodní a meziregionální spolupráce 2021-2027.

Kolegové z MMR, kteří se věnují nadnárodní a meziregionální evropské územní spolupráci, se domluvili na uspořádání série workshopů, kdy vám možnosti zapojení se do programů přiblíží mnohem dříve, abyste získali čas na přípravu projektů či vyhledávání partnerů. Níže je možné si prohlédnout prezentace, které byly tento den prostřednictvím online workshopu prezentovány.

2021_04_27_Infoday_1-Central-Europe

IP-CE-2021-2027-v3.1

Survey report_final

Pokud budete mít zájem se účastnit dalšího navazujícího workshopu (12. května 2021), neváhejte nás kontaktovat prostřednictvím emailu projektovakancelar@mkcr.cz a zařídíme, abyste byli zařazeni do seznamu pro zaslání pozvánek na akci.