Konzultační servis IROP

Konzultační servis IROP

Centrum nabízí Konzultační servis IROP, který je určen pro konzultace dotazů týkajících se Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2021 – 2027. Konzultační servis můžete využít při přípravě svého projektu a získat tak potřebné informace pro jeho úspěšnou realizaci.

Podrobné informace o Konzultačním servisu jsou k dispozici zde.

On-line seminář „Metodická podpora v zadávání veřejných zakázek a sdílení dobré praxe“

Projektová kancelář uspořádala ve středu 17. března 2021 další on-line seminář, tentokrát na téma „Metodická podpora v zadávání veřejných zakázek a sdílení dobré praxe“.

Vzhledem k trvání nepříznivé epidemiologické situaci se Projektová kancelář rozhodla uspořádat již druhý on-line seminář pro téměř 50 kolegů nejen z řad příspěvkových organizací resortu kultury. Na on-line semináři byly prezentovány základní informace k Zákonu č.134/2016 Sb., postupy zadávání veřejných zakázek pro žadatele/příjemce realizujících projekty z Evropských strukturálních a investičních fondů, dále byl nastíněn průběh zadávacího řízení a účastníci byli také seznámeni s Metodikou projektového řízení MK. Účastníci měli jedinečnou možnost zkonzultovat možnosti a konkrétní případy z praxe.

Děkujeme za technickou podporu kolegům z SOITSS.

Tento on-line seminář se uskutečnil v rámci projektu Rozvoj a provoz projektové kanceláře MK ČR, reg.č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_025/0002255.

On-line seminář “Aktualizace Metodiky projektového řízení – závěrečné vyhodnocení akce a vyplňování tabulky Sběr dat”

Projektová kancelář uspořádala ve čtvrtek 28. ledna 2021 první on-line seminář „Aktualizace Metodiky projektového řízení – závěrečné vyhodnocení akce a vyplňování tabulky Sběr dat“.

Vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci se Projektová kancelář rozhodla uspořádat první on-line seminář pro téměř 50 kolegů nejen z řad příspěvkových organizací resortu kultury. Na on-line semináři byla prezentována aktualizovaná sada sběrných formulářů a podrobně vysvětlen proces jejich vyplňování, včetně nové kapitoly, zahrnuté i v aktualizované Metodice projektového řízení MK, týkající se Závěrečného vyúčtování akce. Účastníci měli jedinečnou možnost zkonzultovat možnosti a případné nejasnosti při jejich vyplňování.

Děkujeme za spolupráci nejen kolegům z ODMA, OPO, ale i za technickou podporu SOITSS.

 

Tento on-line seminář se uskutečnil v rámci projektu Rozvoj a provoz projektové kanceláře MK ČR, reg.č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_025/0002255.