On-line seminář “Aktualizace Metodiky projektového řízení – závěrečné vyhodnocení akce a vyplňování tabulky Sběr dat”

Projektová kancelář uspořádala ve čtvrtek 28. ledna 2021 první on-line seminář „Aktualizace Metodiky projektového řízení – závěrečné vyhodnocení akce a vyplňování tabulky Sběr dat“.

Vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci se Projektová kancelář rozhodla uspořádat první on-line seminář pro téměř 50 kolegů nejen z řad příspěvkových organizací resortu kultury. Na on-line semináři byla prezentována aktualizovaná sada sběrných formulářů a podrobně vysvětlen proces jejich vyplňování, včetně nové kapitoly, zahrnuté i v aktualizované Metodice projektového řízení MK, týkající se Závěrečného vyúčtování akce. Účastníci měli jedinečnou možnost zkonzultovat možnosti a případné nejasnosti při jejich vyplňování.

Děkujeme za spolupráci nejen kolegům z ODMA, OPO, ale i za technickou podporu SOITSS.

 

Tento on-line seminář se uskutečnil v rámci projektu Rozvoj a provoz projektové kanceláře MK ČR, reg.č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_025/0002255.