Informace ŘO pro žadatele a příjemce v souvislosti s nouzovým stavem

Řídicí orgány jednotlivých operačních programů reflektují aktuální epidemiologickou situaci ve spojitosti s bezpečnostními opatřeními Vlády ČR. Pro žadatele a příjemce byly zveřejněny nejdůležitější informace, jak aktuálně postupovat v realizaci a administraci projektů.

Stanoviska vybraných operačních programů jsou k dispozici na následujících odkazech.

 

IROP

Informace pro příjemce dotací z IROP v souvislosti s koronavirem

https://irop.mmr.cz/cs/ostatni/web/novinky/informace-pro-prijemce-dotaci-z-irop-v-souvislosti

Závazné stanovisko ŘO IROP č. 20 k mimořádným opatřením zavedeným z důvodu výskytu COVID-19

https://irop.mmr.cz/cs/ostatni/web/novinky/zavazne-stanovisko-ro-irop-c-20-k-mimoradnym-opat

 

OPŽP

Úřední hodiny Fondu obnoveny v plném rozsahu

https://www.opzp.cz/uredni-hodiny-fondu-obnoveny-v-plnem-rozsahu/

Důležité informace pro žadatele a příjemce podpory z OPŽP k nastalému nouzovému stavu

https://www.opzp.cz/dulezite-informace-pro-zadatele-a-prijemce-podpory-z-opzp-k-nastalemu-nouzovemu-stavu/

 

OPZ

Informace pro příjemce OPZ k realizaci aktivit a způsobilosti výdajů v době nouzového stavu v ČR III.

https://www.esfcr.cz/aktuality-opz/-/asset_publisher/0vxsQYRpZsom/content/informace-pro-prijemce-opz-k-realizaci-aktivit-a-zpusobilosti-vydaju-v-dobe-nouzoveho-stavu-v-cr-iii-?inheritRedirect=false

Informace pro příjemce OPZ k realizaci aktivit a způsobilosti výdajů v době nouzového stavu v ČR II.
https://www.esfcr.cz/aktuality-opz/-/asset_publisher/0vxsQYRpZsom/content/informace-pro-prijemce-opz-k-realizaci-aktivit-a-zpusobilosti-vydaju-v-dobe-nouzoveho-stavu-v-cr-ii-?inheritRedirect=false

Informace pro příjemce OPZ k realizaci aktivit a způsobilosti výdajů v době nouzového stavu v ČR

https://www.esfcr.cz/aktuality-opz/-/asset_publisher/0vxsQYRpZsom/content/informace-pro-prijemce-opz-k-realizaci-aktivit-a-zpusobilosti-vydaju-v-dobe-nouzoveho-stavu-v-cr?inheritRedirect=false

Prodlužování doby realizace plnění veřejných zakázek

https://www.esfcr.cz/aktuality-opz/-/asset_publisher/0vxsQYRpZsom/content/prodluzovani-doby-realizace-plneni-verejnych-zakazek?inheritRedirect=false

Provoz dětských skupin ve stavu nouze

https://www.esfcr.cz/aktuality-opz/-/asset_publisher/0vxsQYRpZsom/content/provoz-detskych-skupin?inheritRedirect=false

 

OP VVV

Sdělení Řídicího orgánu OP VVV k řešení problémů vzniklých v souvislosti se šířením koronaviru a vyhlášením nouzového stavu

https://opvvv.msmt.cz/aktualita/reseni-problemu-pri-realizaci-projektu-op-vvv-vzniklych-v-souvislosti-se-sirenim-koronaviru-a-vyhlasenim-nouzoveho-stavu.htm

Informace pro žadatele OP VVV a příjemce OP VVV, OP VK a OP VaVpI

https://opvvv.msmt.cz/aktualita/aktualni-informace-pro-zadatele-op-vvv-a-prijemce-op-vvv-op-vk-a-op-vavpi.htm

Změna výzvy č. 02_16_037 Podpora žáků se zdravotním postižením I (Implementace APIV) – prodloužení maximální délky trvání projektu z 36 na 42 měsíců

https://opvvv.msmt.cz/aktualita/zmena-vyzvy-c-02-16-037-podpora-zaku-se-zdravotnim-postizenim-i-implementace-apiv-prodlouzeni-maximalni-delky-trvani-projektu-z-36-na-42-mesicu.htm

Informace pro žadatele a příjemce k obnovení běhu lhůt v případě ukončení nouzového stavu vyhlášeného dne 12. března 2020 v souvislosti se šířením koronaviru
https://opvvv.msmt.cz/aktualita/informace-pro-zadatele-a-prijemce-k-obnoveni-behu-lhut-v-pripade-ukonceni-nouzoveho-stavu-vyhlaseneho-dne-12-brezna-2020-v-souvislosti-se-sirenim-koronaviru.htm

 

NOK MMR

Jak naložit s projekty zasaženými nenadálou situací kolem koronaviru

https://mmr.cz/cs/ostatni/web/novinky/jak-nalozit-s-projekty-zasazenymi-nenadalou-situac