Sběr dat

Projektová kancelář uspořádala ve čtvrtek 30. ledna 2020 workshop k aktuálnímu systému sběru dat a informací k projektům spolufinancovaným z ESIF. Účastníkům z řad příspěvkových organizací resortu kultury byla prezentována nová sada sběrných formulářů a podrobně vysvětlen proces jejich vyplňování. Účastníci měli jedinečnou možnost zkonzultovat možnosti a případné nejasnosti při vyplňování sběrných formulářů tak, aby byla zajištěna kontinuita s předchozími sběry. Zároveň měli příležitost projednat s odborníky Samostatného oddělení projektového předání relevantních dat, která budou následně využita pro návrh státního rozpočtu pro rok 2021 a ve střednědobém výhledu.

Projektová kancelář zároveň na workshopu informovala účastníky o zahájení sběru projektových záměrů do nově připravovaného programového období 2021 – 2027, ke kterému též připravila formulář.

Aktuální formuláře ke sběru dat pro rok 2020 a projektových záměrů do nového programového období 2021-2027 jsou ke stažení ZDE

Projektová kancelář zároveň děkuje za spolupráci při přípravě a realizaci této akce zástupcům Národního technického muzea, kteří zajistili jak prostory a kompletní zázemí workshopu, tak doprovodný program účastníkům workshopu ve formě prohlídky NTM.