Podzimní Přestavlky

Po velmi úspěšném semináři Projektový management v praxi, který se konal na jaře letošního roku a měl vynikající zpětnou vazbu od účastníků nejen v rámci evaluačního procesu PK, jsme se rozhodli v tomto formátu pokračovat.

Podzimní díl seriálu Projektový management v praxi II se konal v termínu 18. – 19. listopadu 2019 opět v osvědčeném prostředí školicího centra NKÚ v Přestavlkách u Slap, za což tímto děkujeme panu řediteli Odboru příspěvkových organizací Ing. Michalu Mejdrechovi, Ph.D.

Semináři vévodila dvě stěžejní témata – Výměna dobré praxe a Priority financování oblasti kultury v ČR z nových dotačních programů.

V první části semináře seznámila účastníky paní doktorka Renata Šedová s příklady dobré praxe, ale i úskalími projektu Národního památkového ústavu s názvem “Kunětická hora Dušana Jurkoviče – básníka dřeva”. Dalším v pořadí bylo představení taktéž projektu NPÚ, nazvaného “Pernštejn – Vrchnostenská zahrada”, který účastníkům se všemi klady i zápory prezentoval manažer projektu Ing. Jan Slezák.

Do této části semináře bezezbytku spadá i resortní projekt Ministerstva kultury “Compliance of IT systems with GDPR”, který je financován Evropskou komisí v rámci Structural Reform Support Programme (SRSP). Aktuální situaci a výsledky analýzy stavu GDPR na jednotlivých příspěvkových organizacích prezentovali účastníkům zástupci z dodavatelské společnosti PricewaterhouseCoopers Martin Tomešek a Vincent Santamaria.

Druhá část semináře byla věnována možnostem financování kulturních projektů z aktuálně vyhlášených výzev již třetího programového období Fondů EHP a Norska a připravovaného programu IROP II. nového programového období ESIF 2021 – 2027, se kterými je seznámili odborníci nejfundovanější, tedy Ing. Jan Hrdlička, vedoucí Oddělení EHP/Norských fondů Ministerstva kultury, PhDr. Aleš Pekárek, vedoucí Oddělení řízení a Mgr. Martina Fišerová z Odboru řízení operačních programů, oba zástupci Ministerstva pro místní rozvoj.

Prezentace všech přednášejících jsou ke stažení ZDE.