Seminář Přestavlky

 

Ve dnech 27. a 28. března 2019 se konal první letošní seminář nazvaný Výměna zkušeností příjemců ESIF v resortu Ministerstva kultury – diskusní panel k aktuálnímu stavu realizovaných projektů. Akce se konala pod záštitou ředitelů Odboru projektového řízení a informačních technologií Ing. Josefa Prakse a Odboru příspěvkových organizací Ing. Michala Mejdrecha, Ph.D.

Po úvodní prezentaci Projektové kanceláře, ve které byli účastníci seznámeni s aktuální situací v oblasti projektového řízení, zejména postupu činností na probíhajících projektech a novinek z Centra pro regionální rozvoj České republiky a řídicího orgánu IROP, byl účastníkům předložen aktuální harmonogram projektu MK ČR a Evropské komise nazvaný “Podpora dosažení shody IT systémů resortu MK ČR s GDPR“.

Následoval hlavní bod programu, kterým bylo představení aktuálního stavu a výměna zkušeností z realizovaných projektů. První den byly prezentovány projekty:

  • Zlepšení podmínek uložení a prezentace podsbírek Husitského muzea v Táboře
  • Revitalizace UMPRUM – Dovybudování návštěvnického zázemí a vytvoření nové stálé expozice designu Moravské galerie v Brně
  • Národní eKnihovna prezentovaná zástupci Národní knihovny ČR
  • Hudební nástroje v lidové kultuře Národního ústavu lidové kultury

a tři projekty prezentované zástupci Národního památkového ústavu:

  • Slatiňany – Šlechtická škola v přírodě
  • Klášter Kladruby – Život v řádu
  • Cisterciácký klášter Plasy – Obnova opatské rezidence

Druhý den pak následovalo představení aktuální situace na dalších neméně zajímavých projektech Moravské zemské knihovny a Národního technického muzea:

  • Zkvalitnění služeb a ochrana fondu kulturního dědictví v MZK
  • Rozvoj depozitárního areálu NTM Čelákovice
  • Restaurování kolejových vozidel ze sbírky Železničního muzea NTM

Z velmi pozitivních ohlasů, kterých se nám dostalo od účastníků bezprostředně po skončení akce, je více než zřejmé, že tento formát výměny zkušeností je velmi přínosný a je o něj velký zájem, takže na něj určitě budeme v budoucnu navazovat ať již představením dalších projektů, tak postupu a vypořádání problematických částí již představených projektů.

Prezentace ze semináře jsou ke stažení ZDE.