Upřesnění podmínek čerpání finančních prostředků na osobní náklady členů projektového týmu a na projektové řízení

ŘO IROP dne 19. 2. 2019 Závazným stanoviskem č. 12 upřesnil podmínky čerpání finančních prostředků na osobní náklady členů projektového týmu, náklady na projektové řízení, příp. osobní náklady manažera projektu, v SC 3.1 Kultura, v SC 2.1 pro aktivitu Deinstitucionalizace sociálních služeb a v SC 4.1 pro aktivity Deinstitucionalizace sociálních služeb a Kulturní dědictví.
Výdaje na osobní náklady manažera projektu, členů projektového týmu a na úhradu nákladů na projektové řízení nelze v průběhu realizace projektu navyšovat. Maximální výše těchto výdajů pro projekt je stanovena v Rozpočtu v MS2014+ v době schválení projektu Řídicím orgánem IROP. Všechny předložené žádosti o změnu a dosud nepředložené žádosti o změnu na navýšení těchto výdajů budou zamítnuty. Další informace naleznete ZDE.