Workshop ke sběru dat

Projektová kancelář uspořádala ve středu 16. ledna 2019 workshop k aktuálnímu systému sběru dat. Účastníci měli jedinečnou možnost zkonzultovat možnosti vyplňování sběrných formulářů, aby byla zajištěna kontinuita s předchozími sběry a zároveň měli možnost předat relevantní data, která budou následně využita pro návrh státního rozpočtu pro rok 2020 a následující roky.

Aktuální formuláře sběru dat jsou ke stažení ZDE.