Seminář Metodika projektového řízení v praxi a evaluace

 

Ve čtvrtek 17. května 2018, o den a stopadesát let později než byl položen základní kámen Národního divadla, zahájil pan ředitel Odboru projektového řízení a informačních technologií Ing. Josef Praks seminář Projektové kanceláře MK věnovaný metodickému řízení projektů spolufinancovaných z Evropských a strukturálních fondů. Nosnými tématy tohoto setkání byly stále aktuálnější problematika veřejných zakázek a pro projektové řízení neméně důležitá evaluace projektů.

Více než 70 posluchačů z řad našich příspěvkových organizací tak mělo příležitost interaktivně komunikovat se specialistou Projektové kanceláře v oboru veřejných zakázek Mgr. Martinem Hanušem, LL.M. na jejich aktuální potíže či sporné otázky spojené s touto problematikou. Nevyhnuly se samozřejmě ani otázkám spojeným s ochranou osobních údajů a Nařízení GDPR.

Pro zajištění správného a bezproblémového chodu projektu je důležitá zpětná vazba zainteresovaných osob. K jejich vyhodnocení a zabezpečení trvalé udržitelnosti výstupů projektu slouží v projektovém řízení evaluace. Přestože se v oblasti kultury provedlo a stále realizuje mnoho projektů, je téma evaluací relativní novinka a pro mnohé účastníky se jednalo o první setkání s tímto tématem. Zcela jistě to nebylo setkání poslední, neboť specialistka Projektové kanceláře na evaluace Lucie Jungwiertová po diskuzi s účastníky již připravuje další pokračování tohoto tématu.

20180517_101005kon