Slavnostní zahájení projektu Karlštejn

 

Ministr kultury Ilja Šmíd se společně s ministryní pro místní rozvoj Klárou Dostálovou v pondělí 23. dubna 2018 zúčastnili slavnostního zahájení projektu „Hrad Karlštejn – klenot české země“, v rámci kterého došlo k oficiálnímu předání rozhodnutí o poskytnutí dotace. Akce se uskutečnila na hradě Karlštejn za účasti generální ředitelky Národního památkového ústavu Naděždy Goryczkové, dalších zástupců Ministerstva kultury ČR a čestných hostů.

Cíle projektu:

Cílem je zejména rehabilitace a obnova chátrajících a dnes vůbec nebo nevhodně využitých přízemních, suterénních a sklepních prostor Císařského paláce a východní části Purkrabství národní kulturní památky státního hradu Karlštejn a zpřístupnění těchto prostor a historických hodnot památky široké veřejnosti otevřením nových expozic, společenského sálu pro konání akcí a nově
i zahrady na parkánu. Dalším cílem je nové řešení technických sítí, které jsou v havarijním stavu
a instalace nového zabezpečovacího systému. Pro návštěvníky bude zřízeno moderní a pohodlné návštěvnické centrum a vhodněji řešené toalety, vč. bezbariérové.

Cílem je učinit zásadní a historický krok směrem k naplnění dlouhodobé vize obnovy a zachování památky státního hradu Karlštejn pro další generace s využitím moderních technologií při respektování historických hodnot.

Cílem je v širším pojetí zachovat, obnovit a rozvíjet potenciál tohoto kulturního dědictví a využít jej
k rozvoji regionu s pozitivními dopady na zaměstnanost, ekonomické příjmy a jeho konkurenceschopnost.