Eliminace chyb a rizikových činností v projektech

V pondělí 26. 3. 2018 proběhl v Přestavlkách u Slap oblíbený seminář zaměřený na eliminaci chyb a rizikových činností v projektech spolufinancovaných z ESIF. Na obsahu školení opět spolupracovaly týmy Projektové kanceláře, Odboru příspěvkových organizací MK a Národního kontrolního úřadu.

Seminář byl součástí primárního školícího bloku “Metodika projektového řízení”, se zaměřením na specifická témata projektového řízení, která realizátorům projektů pomohou snadno a rychle identifikovat, analyzovat a vyhodnotit aktuální rizika projektu a navrhnout postup, jak minimalizovat, případně zcela eliminovat jejich dopady na projekt.

Zástupci příspěvkových organizací kvitují především velmi příjemný a osobní přístup řečníků k auditoriu, vysoce profesionální, konkrétní a adresné odpovědi na jejich dotazy, které mohou směřovat jak na zástupce zřizovatele, tak nejvyšší kontrolní orgán v České republice. Dostává se jim tak úplných a přesných informací z oblasti řízení projektů, finančních toků i identifikace rizikových míst projektů.

Prezentace ze setkání naleznete ZDE