Dokumenty ke stažení

2019.06.28 Komplexní průvodce projekty resortu Ministerstva kultury „Přehled schválených a připravovaných projektů resortu Ministerstva kultury podporovaných z Evropských strukturálních a investičních fondů“ – červen 2019

Průvodce projekty MK ČR

 

2019.1.17 Aktuální formuláře ke sběru dat k projektům spolufinancovaným z ESIF

Vzor 1 – je určen pro všechny projekty vyjma IROP 4.1

Vzor 2 – je určen pro projekty IROP 4.1

 

2019.1.16 Aktuální znění materiálu Metodika pro řízení ICT projektů v resortu MK

Metodika ICT projektů

 

2018.12.27 Komplexní průvodce projekty resortu Ministerstva kultury „Přehled schválených a připravovaných projektů resortu Ministerstva kultury podporovaných z Evropských strukturálních a investičních fondů“ – prosinec 2018

Průvodce projekty MK ČR

 

2018.11.12-14 Prezentace k semináři Projektový management v praxi (Přestavlky)

Strategie podpory kulturních a kreativních průmyslů

Program „Kultura“ Fondy EHP/Norska 2014-2021 (FM 3)

Informace k ICT projektům Ministerstva kultury

Metodika ICT projektů

Metodika projektového managementu

Veřejnosprávní kontroly a Metodické a kontrolní návštěvy

Sběr dat jako efektivní nástroj systém sledování potřeb a plánování financí

Vzorová tabulka pro sběr dat

Evaluace

Zadávání veřejných zakázek – zkrácená verze

Zadávání veřejných zakázek – plná verze

 

2018.5.17 Prezentace k semináři Metodika projektového řízení v praxi a evaluace

Metodika projektového řízení v praxi a evaluace

Sběr dat pro sledování potřeb a plánování financí projektů ESIF

Evaluace projektu

Zadávání veřejných zakázek podle nového zákona o zadávání VZ

 

2018.5.17 Komplexní průvodce projekty resortu Ministerstva kultury „Přehled schválených a připravovaných projektů resortu Ministerstva kultury podporovaných z Evropských strukturálních a investičních fondů“ – květen 2018

Průvodce projekty MK ČR

 

2018.4.24 Prezentace k semináři Setkání CIO státní správy

Informace k projektům Ministerstva kultury

Metodika projektového řízení/řízení ICT projektů MK

Problematika elektronických pečetí

 

2018.2.28 Komplexní průvodce projekty resortu Ministerstva kultury „Přehled schválených a připravovaných projektů resortu Ministerstva kultury podporovaných z Evropských strukturálních a investičních fondů“

Průvodce projekty MK ČR

 

2017.10.9-10 Podzimní trilogie Metodika projektového řízení a řízení finančních vztahů související s projekty ESIF – díl III.

Metodika a finanční vztahy

Představení NKÚ

Kontrola projektů spolufinancovaných z ESIF v období 2007–2013 – Nejčastější chyby

Zjištění z kontrol hospodaření s majetkem státu

 

2017.10.2-3 Podzimní trilogie Metodika projektového řízení a řízení finančních vztahů související s projekty ESIF – díl II.

Metodika a finanční vztahy

Představení NKÚ

Kontrola projektů spolufinancovaných z ESIF v období 2007–2013 – Nejčastější chyby

Zjištění z kontrol hospodaření s majetkem státu

 

2017.9.25-26 Podzimní trilogie Metodika projektového řízení a řízení finančních vztahů související s projekty ESIF – díl I.

Metodika a finanční vztahy

 

2017.7.7 Metodika projektového řízení MK ČR

Metodika PŘ MK ČR

Přílohy k metodice

 

2017.6.29 Metodika a evaluace v projektovém řízení

Prezentace Metodika a evaluace.pdf

Prezentace Czechiana II..pdf

Prezentace Adaptace GDPR.pdf

Prezentace EHP Norsko 2014-2021.pdf

 

2017.4.19 Prezentace k semináři Setkání CIO státní správy

Prezentace PK MK.pdf

Prezentace Czechiana.pdf

Prezentace MF eFakturace.pdf

Prezentace MasterCard.pdf

 

2016.12.13 Brožura Projektové kanceláře MK „Dotační příležitosti pro kraje“

Brožura ke stažení.pdf

 

2016.12.07 Prezentace k semináři Seznámení s Projektovou kanceláří  a možnostmi čerpání z ESIF

Prezentace Seznámení s PK.pdf

Prezentace IROP SC 3.1.pdf

Prezentace IROP SC 3.2.pdf

Prezentace OP Zaměstnanost.pdf

 

2016.10.12 Metodika projektového řízení:

priloha02_metodika_projektoveho_rizeni-2016-3-16_mn_web

 

2016.04.13 Prezentace k semináři Metodika projektového řízení:

prezentace_seminar_metodika_2016-4-13