TEORIE ZMĚNY

Teorie změny je definována pomocí 3 základních otázek: 1) Co chceme a můžeme změnit? – Jejíž podstata spočívá v definování konkrétních problémů, které chceme a jsme schopni intervencemi změnit. 2) Jak toho chceme dosáhnout? – Již v rámci tvoření strategie je nezbytné nastavit mechanismus konkrétního plnění strategie prostřednictvím definování jasných opatření a aktivit. 3) Jak ověříme, že jsme byli úspěšní? – Součástí ex ante evaluace by mělo být ověření správného nastavení indikátorové soustavy a jejího vyhodnocení. Vedle předběžného hodnocení musí být také nastaven hodnoticí systém, který definuje způsob ověření plnění stanovených cílů v podobě indikativního evaluačního plánu.