PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ

Tým vytvořený pro koordinaci množiny procesů a metodologií podpořených informační technologií. Zabezpečuje mechanismus řízení projektů se zajištěním návazností na ostatní řídící mechanismy v organizaci.