Slavnostní zahájení projektů na Šternberku

sternberk

Ve čtvrtek 21. 12. 2018 byly za účasti ministra kultury doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D. a vrcholných představitelů Národního památkového ústavu slavnostně zahájeny projekty na obnovu státního hradu Šternberk. Konkrétně se jedná o projekt Šternberské hradní návrší „Čas proměn hradního parku a podhradí“ spolufinancovaný z IROP SC 3.1 a projekt Státní hrad Šternberk – restaurování souboru kachlových kamen spolufinancovaný z IROP SC 4.1.

Na projektech v celkové hodnotě dosahující téměř 52 milionů korun se finančně podílela Evropská unie, a to částkou přesahující 43 milionů korun. Evropské strukturální a investiční fondy tak představují jedinečnou příležitostí investovat do hmotné podstaty zcela unikátního památkového fondu České republiky.

Hlavním cílem projektů je výrazné zlepšení technického stavu exteriéru i interiéru národní kulturní památky, jež je jednou z dominant olomouckého regionu a která přispěje ke zvýšení atraktivity celého území. Významně se rozšíří nabídka služeb a odstraní přístupové bariéry. Obnovou přístupových prvků pro pohyb návštěvníků, budováním WC, pokladny, informačního centra, klidové zóny a bezbariérových prvků, bude tento funkční celek vnímán jako komplex s hodnotou nemovité kulturní památky. Zvýší se ochrana památky obnovou oplocení s nově zavedeným pobytovým režimem, čímž dojde k zatraktivnění pro návštěvníky hradu. V neposlední řadě budou rozšířeny možnosti stávající nabídky kulturně-společenských aktivit.

 

Po realizaci projektu budou v rámci funkčního celku podpořeného projektem vytvořeny 2 nové okruhy s průvodcem a 1 okruh (expozice) bez průvodce a 1 volně přístupný objekt.

– Samostatná expozice v prostorách vstupního objektu – strážního domku – „Páni na Šternberku“

– Samostatná prohlídka ledovny

– Zpřístupnění objektu nazývaného skleníkem