Zahájení projektů Národního technického muzea

NTM2

 

Za účasti ministra kultury doc. Mgr. Antonína Staňka, Ph.D. a generálního ředitele Národního technického muzea Mgr. Karla Ksandra byly v prostorách budoucího muzea na Masarykově nádraží v Praze ve čtvrtek 29. 11. 2018 slavnostně zahájeny projekty Národního technického muzea Rozvoj depozitárního areálu Čelákovice II“ a „Restaurování kolejových vozidel ze sbírky Železničního muzea NTM.

Národní technické muzeum uspělo s těmito projekty za více než 60 milionů Kč v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), Specifického cíle 3.1: „Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví“, kolové výzvy č. 76: „MUZEA II“, která je jedinečnou příležitostí zachování, ochrany, propagace a rozvoje přírodního a kulturního dědictví České republiky.

V případě projektu „Rozvoj depozitárního areálu Čelákovice II“ je základním záměrem projektu dlouhodobé uchování kulturního bohatství České republiky zkvalitněním uložení a zabezpečení části sbírkového fondu NTM. Prostředkem pro dosažení tohoto cíle je rozvoj depozitárního areálu NTM v Čelákovicích a konzervace vybraných sbírkových předmětů. V oblasti uložení sbírkového fondu se jedná o vybudování nové depozitární plochy pro umístění rozměrných a těžkých předmětů.

Předmětem projektu „Restaurování kolejových vozidel ze sbírky Železničního muzea NTM“ je provedení kompletní restaurátorské obnovy unikátních sbírkových předmětů – třech parních lokomotiv, které jsou součástí sbírky Železničního muzea NTM. Lokomotivy jsou v současné době uchovávány v nevyhovujících podmínkách a jejich technický stav a nekompletnost neumožňuje jejich prezentaci veřejnosti. Lokomotivy budou přesunuty do objektu Montovny, který je pro jejich bezpečné uložení připraven. Součástí projektu je rovněž instalace zabezpečovacích systémů do objektu Montovny.