ICT projekty Ministerstva kultury

IROP

Dne 11. 9. 2018 bylo ministrem kultury doc. Mgr. Antonínem Staňkem, Ph.D. podepsáno a zahájeno 6 projektů Ministerstva kultury z oblasti informačních a komunikačních technologií:

 

 

Projekty jsou spolufinancovány z Evropských strukturálních a investičních fondů prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu výzev č. 23 „Specifické informační a komunikační systémy a infrastruktura I.“ a č. 26 „eGovernment“ v rámci prioritní osy 06.3 „Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí“, specifického cíle 3.2 „Zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím rozvoje využití a kvality systémů IKT“.