Slavnostní zahájení projektu Kunětická hora Dušana Jurkoviče – básníka dřeva

Kunka2

 

Za účasti ministra kultury Antonína Staňka, ministryně pro místní rozvoj Kláry Dostálové a generální ředitelky Naděždy Goryczkové byl v pondělí 30. 7. 2018 slavnostně zahájen projekt Národního památkového ústavu s názvem „Kunětická hora Dušana Jurkoviče – básníka dřeva“.

Předmětem projektu je citlivá komplexní stavební obnova západního křídla a 6. brány této národní kulturní památky, a to se zachováním jejích ojedinělých památkových hodnot. Stavebně obnoven bude zejména Jurkovičův palác s novou vestavbou, nově vybudováno bude návštěvnické centrum, které zjednoduší veřejnosti přístup do hradu a zároveň bude zvýšena ochrana této kulturní památky rozšířením zabezpečovacího systému.

Hlavním cílem projektu je zpřístupnit veřejnosti v současné době uzavřené části hradu Kunětická hora zavedením nového prohlídkového okruhu. Zároveň budou vytvořeny zcela nové expozice v originálních interiérech Dušana Jurkoviče, které budou veřejnosti prezentovat nadčasovou tvorbu tohoto geniálního architekta přelomu 19. a 20. století, výrazného představitele secesní architektury s velmi osobitým stylem ovlivněným lidovou architekturou.