Zahájení projektů Telč a Uherčice za účasti premiéra

telč1

 

V pátek 20. července 2018 byly za účasti premiéra ČR Andreje Babiše a generální ředitelky Naděždy Goryczkové slavnostně zahájeny dva projekty Národního památkového ústavu.

Prvním je projekt „Státní zámek Telč –  Růže Vysočiny“, při kterém dojde k rozsáhlé technické a stavební obnově objektu zapsaného na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. Cílem realizace projektu je zpřístupnění maximálně možných, architektonicky zajímavých a vysoce ceněných prostor zámku širokému spektru návštěvníků, ale také optimalizace portfolia nabízených možnosti vyžití a prohlídek. Projekt proto reaguje jak interiérovou i exteriérovou stavební obnovou objektu včetně realizace inženýrských sítí, tak i zpřístupněním interaktivní expozice Zámeckého muzea a instalovaného depozitáře.

Druhým je projekt „Zámek Uherčice – šlechtické sídlo jako divadelní scéna“, jehož hlavním cílem je především památková obnova s velkým podílem restaurátorských prací projektem vymezeného samostatného funkčního celku jedinečné národní kulturní památky, která je toho času ve stavebně technickém havarijním stavu.

Oba projekty za téměř 323 milionu Kč uspěly v konkurenci mnoha dalších podaných projektů v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), Specifického cíle 3.1: Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví, kolové výzvy č. 52: Revitalizace vybraných památek II.