Zahájení projektu podpory kulturních a kreativních průmyslů

 

Členové týmu Projektové kanceláře se ve čtvrtek 31. května 2018 zúčastnili prvního zasedání projektového týmu a de facto oficiálního zahájení projektu „Zpracování systému podpory kulturních a kreativních průmyslů Ministerstvem kultury“.

Projektová kancelář převzala tento projekt v loňském roce ve fázi předprojektové přípravy. Úkolem Projektové kanceláře bylo kompletní přepracování Žádosti o podporu tak, aby splňovala podmínky Obecných i Specifických pravidel výzvy č. 25 „Projekty organizačních složek státu zaměřené na podporu efektivní veřejné správy“ Operačního programu Zaměstnanost a její podání prostřednictvím IS MS2014+. Následně absolvovala Projektová kancelář proces hodnocení a schvalování projektu, který byl završen schválením projektu a vydáním právního aktu Řídicím orgánem OP Z dne 16. dubna 2018.

Projekt byl následně předán do správy Oddělení projektového řízení, které bude zajišťovat naplňování primárního cíle projektu, jímž je vytvoření komplexního strategického dokumentu, prostřednictvím jehož bude možné implementovat, koordinovat a řídit rozvoj a podporu kulturních a kreativních průmyslů v České republice.

dav